Nasza kadra

Nasza kadra to:

• zespół młodych, kreatywnych, zaangażowanych w pracę osób, posiadających wysokie kwalifikacje i umiejętności, które wykorzystywane są w codziennej pracy.

• osoby z prawdziwym powołaniem, które chcą i potrafią pracować twórczo z dziećmi w wieku przedszkolnym. Rozwijają przez to wyobraźnię dzieci, wzbudzają ich zainteresowanie różnymi dziedzinami życia, zapewniając przy tym poczucie bezpieczeństwa i szanując indywidualność każdego dziecka. Praca z dziećmi nie opiera się na narzucaniu własnych rozwiązań, a jedynie wspomaganiu i wspieraniu dzieci w ich rozwoju.

• posiada świadomość tego, jaką rolę odgrywa wychowanie przedszkolne w dalszym rozwoju i edukacji dziecka. Pamiętamy jednak, że wiek przedszkolny, to przede wszystkim czas zabawy, dlatego wszystko co robimy opiera się właśnie na zabawie, pomimo, iż cel jest jak najbardziej poważny.

• swoją pracą powoduje uśmiech, który gości na twarzach naszych wychowanków, a czas spędzony w przedszkolu był czasem radości i inspiracji do działania także poza przedszkolem.

 

A oto kadra naszego przedszkola:

           
pani Wiola (mgr Wioletta Łukowska) Dyrektor Przedszkola 

nauczyciel mianowany, ukończyła Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu kierunek: wychowanie przedszkolne z muzyką oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunek: pedagogika wczesnoszkolna.
Ponad 20 lat pracuje z dziećmi w Prywatnym Przedszkolu Nr 1 w Katowicach. Od września 2012 r. sprawuje w Przedszkolu funkcję Dyrektora.

pani Daria (mgr Daria Szymbara ) – nauczyciel grupy młodszej - "Zajączki"

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Obecnie studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Janusza Korczaka w Katowicach. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości. Najważniejszy jest dla niej uśmiech i szczęście każdego dziecka.


pani Marlena (lic. Marlena Garcarzyk)nauczyciel grupy starszej -  "Niedźwiadki"             

absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Dzieci są dla mnie inspiracją, ponieważ patrzą na świat w wyjątkowy sposób, są szczere, otwarte i nie ulegają wpływom stereotypów. Niejeden dorosły powinien brać z nich przykład.

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie" - Paulo Coelho.

pani Ola - prowadzi zajęcia z logopedii - pani Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska  jest magistrem edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła Wydział Filozoficzny uniwersytetu Jagielloeńskiego, Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim oraz Kurs Kwalifickacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki i Rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Od kilku lat pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie w klasie integracyjnej pełni rolę pedagoga specjalnego, który bezpośrednio pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Towarzyszy swoim podopiecznym od klasy I do klasy VI, pokonując wraz z nimi wszelkie problemy i trudności wynikające z zaburzeń i dysfunkcji psychofizycznych. Wychowankami pani Oli są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, przewlekłe chore oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Doświadczenie jako logopeda zdobywała pracując z dziećmi zarówno w szkole, jak i w przedszkolach.

Jest autorką takich książek, jak: "ABC pedagoga specjalnego" - poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem  integracyjnym" Oficyna wydawnicza impuls, Kraków 2007; "Zgrana klasa" - JA - TY- MY"  Gry i zabawy integrujące zespół klasowy dla klas I - VI szkół ogólnodostępnych i integracyjnych Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008; "Razem łatwiej  - kolejne doświadczenia" - Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2015.

Od kilku lat pani Ola prowadzi Gabinet Logopedii i Psychoedukacji INTEGRARE w Gliwicach.

pani Jola - prowadzi zajęcia z języka angielskiego

pani Aga (Agnieszka Białata) podaje pyszne śniadanka, obiadki i podwieczorki