O nas

Historia naszego przedszkola sięga roku 1992. Przez ponad 30 lat przedszkole działa w tym samym miejscu  – dzielnicy Katowice Brynów. Jest to pierwsze prywatne przedszkole, które powstało na Śląsku.

Z dniem 1 września 2012 roku nastąpiła zmiana organu prowadzącego przedszkole. Obecnie organem prowadzącym jest dwuosobowa spółka LooCam sp. j.

Za zadanie postawiliśmy sobie dążenie do idealnego - w rozumieniu naszym i rodziców - przedszkola przez sukcesywne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu placówki.

Działania te bezpośrednio koordynuje Dyrektor Przedszkola – Pani mgr Wioletta Łukowska, związana z Przedszkolem od 2000 r. 

NASZE PRZEDSZKOLE:

 - nastawione jest na twórczy rozwój dziecka,

- prowadzi zajęcia w małych grupach (do 15 dzieci), przez co łatwiej jest podchodzić do dziecka indywidualnie, przy okazji dostrzegając jego zdolności i starając się je rozwijać,

- uczy dzieci twórczego myślenia w podejmowaniu różnorodnych aktywności,

- rozbudza zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną - prace dzieci wywieszane są w galerii znajdującej się na korytarzu przedszkola.

- pomaga dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.

- promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie

- buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej

- rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

- zapewnia optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim. Dzieci znają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym i drogowym korzystając z chodników, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej.

 

 

 • Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodziną dziecka.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki, imprezach okolicznościowych, zajęciach otwartych, zajęciach integracyjnych dla dzieci i rodziców.
 • Dzieci ze wszystkich grup znają się przez często spotykają się poza przedszkolem nawiązując przyjaźnie. 
 • Zapewniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli, którzy mają możliwość zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego; podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach;
 • Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości oraz bierze  udział w akcjach charytatywnych.
 • Sympatyzujemy z najbliższym otoczeniem - Miejskim Przedszkolem, Szkołą Podstawową, Przychodnią lekarską.
 • Dzieci biorą udział w nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez wizyty w aptece, na poczcie, sklepie, u fryzjera.
 • Uzupełnieniem prowadzonych zajęć są zajęcia dodatkowe prowadzone w naszym przedszkolu.

 

A to nasze sukcesy, które cieszą i motywują do dalszego doskonalenia:

 • posiadamy ogromne zaufanie rodziców do naszego Przedszkola,
 • większość dzieci trafia do naszego Przedszkola z polecenia zadowolonych rodziców,
 • od wielu lat udaje nam sie utrzymywać kameralną atmosferę poprzez tworzenie małolicznych grup,
 • przedszkolaki ze starszych grup uzyskują wysokie wyniki w testach dojrzałości,
 • nasi absolwenci zdają egzaminy do prywatnych szkół podstawowych,
 • bierzemy udział w konkursach międzyprzedszkolnych, czego wynikiem są liczne nagrody, dyplomy, wyróżnienia,
 • dzieci czują się u nas jak w domu,
 • u nas dzieci płaczą gdy muszą już iść do domu.

     

ZAPRASZAMY WASZE DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

                                                                                                                               Właściciele